ETI – קוד בסיס המהווה דרישות לשרשרת אספקה

ETI  מבוסס על המוסכמות של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), והוא קוד להכרה בינלאומית להעסקה

מסחר אתי הוא נטילת אחריות של קמעונאים, מותגים, וספקים כדי לשפר את תנאי עבודתם של האנשים החלשים בשרשרת האספקה שלהם. נכון לשנת 2013, מעריכים כי 29.8 מיליון אנשים מועסקים בעבדות בעולם, כאשר 10.5 מיליון עובדים מתוכם הם ילדים שאולצו לעבוד. הפעילות האתית של ארגונים מאמצת יוזמה למאבק בנושאים הבולטים אלה על ידי יצירת בריתות בין איגוד חברות, מסחר, וחברי מגזר וולונטריים ליישם סחר אתי בהתנהלות עסקית.

 

מדוע יש צורך ב ETI?

‘לעשות’ מסחר אתי הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. שרשרות אספקה מודרניות הן עצומות, מורכבות ומקיפות את כדור הארץ. בנוסף, נושאי עבודה בעצמם מאתגרים. לדוגמא, מה בדיוק הוא “שכר המחיה”? מה צריכה לעשות חברה אם מצאה ילדים עובדים באתר העבודה של ספק? פינוי ילדים ממקום העבודה יכולים, באופן פרדוקסלי, עלול רק להחמיר את המצב. ETI הוא למעשה איגוד מקצועי של חברות וחברי מגזרים המאודגים יחד בצורה ולנטרית המאפשרת להתמודד עם בעיות רבות וקיצוניות באופן קולקטיבי שלא ניתן לטפל בהם על ידי חברות בודדות שעובדות לבד.

 

 

לייעוץ, ליווי והכנה למבדק ETI או לפגישת היכרות

ללא עלות או התחייבות אנו מזמנים אותך להתקשר אלינו 03-5105232

או השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם