ISO 17025 אחרת לא יקבלו את תוצאות המעבדה שלך

ISO 17025 – דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול הוא תקן ISO העיקרי המשמש את מעבדות בדיקה וכיול. ברוב המדינות המתוקנות, ISO 17025 הוא התקן שרוב המעבדות חייבת להיות מוסמכות אליו כדי להיחשב מבחינה טכנית כ”מעבדה מוכרת”. במקרים רבים, ספקים ורשויות פיקוח לא מקבלים תוצאות של בדיקה או כיול ממעבדה שאינו מוכרת.

תקן   ISO 17025 מורכב מחמישה אלמנטים שהם היקף ההסמכה, הפניות לתקנים ושיטות בדיקה, מונחים והגדרות, ניהול דרישות ודרישות טכניות. שני החלקים העיקריים ב ISO 17025 דרישות ניהול ודרישות טכניות. דרישות ניהול קשורות בעיקר לתפעול והיעילות של מערכת ניהול איכות במעבדה. דרישות טכניות כוללות גורמים הקובע את התקינות ואמינות של הבדיקות וכיולים שבוצעו במעבדה.

עמידה בדרישות ISO 17025 מסייע למעבדה ליישם מערכת ניהול איכות שנועדה לשפר את היכולת שלך לייצר באופן עקבי תוצאות תקפות.

 

מדוע לעבור הסמכה בליווי שלנו?

מנהל פרויקט מומחה –  גורם אחד בלבד עומד מולך משלב הצעת המחיר ועד קבלת תעודת ההסמכה. מנהל פרויקט מסייע לך להגדיר את הצרכים והמטרות בתחילת התהליך והוא אחראי לכך שהם יושגו לשביעות רצונך המלאה סוף התהליך.

לקוחות מרוצים – למעלה מ- 1,000 לקוחות שליווינו עד היום להסמכה לתקנים שונים, חלקם הגדול לתקנים מורכבים כמו תקן זה.

לתקנים מורכבים חייבים אנשים מוכשרים – לא כל חברת יעוץ מסוגל להתמודד על הדרישות של התקן. אצלנו תמצא יועצים שליוו הסמכות רבות לתקן זה.

 

 

לייעוץ, ליווי והסמכה לתקן  ISO 17025 או לפגישת היכרות

ללא עלות או התחייבות אנו מזמנים אותך להתקשר אלינו 03-5105232

או השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם